De Teamspiegel is een online hulpmiddel om de teamontwikkeling te bevorderen. Ik ben erg enthousiast geraakt over het gebruik van de Teamspiegel. Het geeft inzicht in de teamkwaliteiten en verbeterpunten en legt de onderlinge verschillen tussen teamleden bloot, zodat je hiermee rekening kunt houden. De Teamspiegel is op wetenschappelijke basis gefundeerd. Door zijn krachtige en eenvoudige gebruik, is het een nuttige aanvulling tijdens teamcoachingssessies.


Hoe werkt het?

De Teamspiegel bestaat uit 18 vragen die duidelijk maken wat de sterke en zwakke punten van het team zijn. Ieder teamlid ontvangt vooraf een vragenlijst per mail die wordt gebruikt voor het teamrapport. Het bewustwordingsproces start bij de aankondiging van de Teamspiegel. De prikkelende vragen in de vragenlijst versterken het (individuele) bewustwordingsproces over samenwerking in het team. Via het ervaringsleren volgt het team de volgende stappen, die uiteindelijk leiden tot nieuw gedrag binnen het team.

  1. ervaringen opdoen: uitvoeren teamopdrachten
  2. reflectie: terugkijken op eigen- en team functioneren in de opdracht
  3. theoretische verdieping: verkrijgen van direct toepasbare handvatten
  4. experimenteren: ambities uitspreken en afspraken maken om weer tot nieuwe (leer)ervaringen te komen.

Wil jij ook graag gebruikmaken van de Teamspiegel? Of wil je kijken op welke manier je de teamontwikkeling kunt bevorderen? Neem dan vrijblijvend contact op en dan bespreken we de mogelijkheden.

Contact gegevens

Gebroekerdijk 1

6101 VT Echt

M: 06-13118311

E:


Facebook 46LinkendIn 46

Erkend Coach

Logo StirLogo Insights Discovery