Logo Yvonne Aben OntwikkelCoaching 345Het ontwerpen, samenstellen en onderhouden van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gedaan. Wanneer je problemen ondervindt op deze site, laat dit even weten door het sturen van een email. Het probleem wordt dan zo spoedig mogelijk verholpen.

Yvonne Aben OntwikkelCoaching accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaan is door het gebruik van, of door informatie aangeboden op, deze website of door onvolledigheid of onjuistheid hiervan op welke manier dan ook.

Alle rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten, op inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Yvonne Aben OntwikkelCoaching (dan wel haar licentiegevers). Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne Aben OntwikkelCoaching (dan wel haar licentiegevers).

© Copyright 2017 Yvonne Aben OntwikkelCoaching

Contact gegevens

Gebroekerdijk 1

6101 VT Echt

M: 06-13118311

E:


Facebook 46LinkendIn 46

Erkend Coach

Logo StirLogo Insights Discovery